GDPR - podmínky ochrany osobních údajů

 
I.
Základní ustanovení


1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je fyzická osoba Jan Vrbický, IČ 05962137 se sídlem Kabešova 943/4, Praha 9, 190 00 (dále jen „správce“).


2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Kabešova 943/4, 190 00 Praha 9
Email: info@tvaratelo.cz
Telefon: 603 402 223
DIČ: není plátcem DPH

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeného Úřadem městské části Praha 9, pod spisovou značkou 310009.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 
II.
Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Nakupující – neregistrovaný účet

Povinné pole: e-mail, mobilní telefon, jméno a příjmení, ulice a číslo domu, město, poštovní směrovací číslo a země
Nepovinné pole: název společnosti, IČ, DIČ, doručovací adresa

 

Nakupující – registrovaný účet

Povinné pole: e-mail, mobilní telefon, fakturační adresa obsahující: jméno a příjmení, ulice a číslo domu, město, poštovní směrovací číslo a země

Nepovinné pole: název společnosti, IČ, DIČ, doručovací adresa

 

Registrace na webovém rozhraní internetového obchodu www.tvaratelo.cz
Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, v našem případě e-mail a Vámi zvolené heslo. Registrací je založen uživatelský účet.
Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno (e-mail) a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.
Na základě registrace, která vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů, má registrovaný zákazník přístup do svého uživatelského účtu a to do sekcí:
Moje osobní údaje – možnost editace
Moje objednávky
Moje doklady
Moje slevy
Moje hodnocení u produktů

Dále máte možnost hodnocení obchodu. 

 
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je


• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů (momentálně nevyužíváme) a dále žádost o hodnocení našeho obchodu a zakoupených produktů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 


2. Účelem zpracování osobních údajů je


• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 
IV.
Doba uchování údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 
V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelské správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy ZDE
• zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 
VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirové programy, hesel, záloh a zámků. Při přenosu dat a souborů používáme zabezpečeného protokolu HTTPS. Vaše data ukládáme výhradně na serveru firmy Shoptet.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.